Powrót

16.02.2020 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek przekazała do Senatu uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Druk został opublikowany na stronie internetowej Senatu RP pod nr 68.

Nowelizacja Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oznacza:

·       przyspieszenie procesu inwestycyjnego i usprawnienia dla geodetów

·       wprowadzenie bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych

·       usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

·       zapewnienie lepszego finansowania geodezji w powiatach.​