Powrót

16.03.2021 Zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki, członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Międzynarodowej Asocjacji Geodezji i Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent Niemieckiej Komisji Geodezji przy Bawarskiej Akademii Nauk. Był promotorem 9 rozpraw doktorskich, autorem lub współautorem 220 artykułów naukowych i doniesień konferencyjnych.

Praca badawcza prof. Andrzeja Borkowskiego była poświęcona przede wszystkim metodom pozyskiwania i modelowania geodanych. Do jego ważnych działań naukowych należało przetwarzanie, filtracja i modelowanie danych lotniczego (ALS) i naziemnego skaningu laserowego. Dużą uwagę poświęcał również problematyce integracji danych z różnych sensorów - w szczególności ALS i interferometrii radarowej - oraz ich wykorzystania w badaniach środowiskowych związanych z ruchami mas na powierzchni ziemi.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Wielokrotnie nagradzany, między innymi Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Medalem „Lohrmann-Medaille” rektora Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz przez rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 19 marca 2021 r. o godz. 13:00, na Cmentarzu Parafialnym św. Anny w Opolu Czarnowąsach.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim.