Powrót

16.04.2020 Nowelizacja Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego czeka na podpis Prezydenta

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 10. posiedzeniu 16 kwietnia 2020 r. rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Współtwórcy nowelizacji Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski z Zastępcą Alicją Kulką oraz współpracownikami reprezentowali stronę rządową podczas obrad.

Nowelizacja oznacza:

  • przyspieszenie procesu inwestycyjnego i usprawnienia dla geodetów
  • wprowadzenie bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych
  • usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
  • zapewnienie lepszego finansowania geodezji w powiatach.

Teraz ustawa o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw czeka na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.