Powrót

16.06.2021 Kolejny powiat odbiera zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

14 czerwca 2021 r. w powiecie strzelecko-drezdeneckim uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 i od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 19 500 zawiadomień elektronicznych.