Powrót

16.06.2021 Ponad 1400 uczestników otwartej wideokonferencji „Udział geodezji w procesie cyfryzacji planowania przestrzennego”

W ponad 4-godzinym szkoleniu poświęconym udziałowi geodezji w procesie planowania przestrzennego uczestniczyło ponad 1400 osób. Otwarte dla wszystkich chętnych zdalne spotkanie zostało zorganizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Wideokonferencję rozpoczęła Podsekretarz Stanu, Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii – Anna Kornecka wskazując na wagę współpracy pomiędzy MRPiT, a GUGiK szczególnie w momencie, gdy w trakcie wprowadzania są rozwiązania prawne wpływające zarówno na planowanie przestrzenne, jak i geodezję. Następnie Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski przybliżał Infrastrukturę Danych Przestrzennych w Polsce, sposób funkcjonowania usług sieciowych GUGiK oraz serwisów www.geoportal.gov.pl i https://bdot10k.geoportal.gov.pl/. Kolejnym wystąpieniem była prezentacja Zastępcy Dyrektora w Departamencie Planowania Przestrzennego MRPiT – Anny Michalik, która wyjaśniała aspekty techniczne tworzenia zbiorów danych APP (aktów planowania przestrzennego) oraz podkreślała wpływ gmin na prace związane z cyfryzacją planowania przestrzennego. Odpowiedziano również na liczne pytania zadawane przez zgromadzonych uczestników (w szczególności pracowników gmin). Spotkanie zakończyła sesja ćwiczeniowa prowadzona przez Głównego Geodetę Kraju wspólnie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach - Anetą Seremet oraz Martą Trawczyńską - Naczelnikiem Wydziału Integracji Rejestrów Powiatowych w GUGiK.