Powrót

16.06.2021 Zmiany w menu serwisu mapowego www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl wprowadziliśmy zmiany w wyglądzie interfejsu użytkownika aplikacji mapowej. Dodaliśmy nowe menu „Pobieranie danych” zamieszczając narzędzia służące do bezpośredniego pozyskania danych z wykorzystaniem usługi WCS, a w najbliższym czasie także z wykorzystaniem usługi WFS. Ponadto przenieśliśmy istniejące już narzędzia dotyczące pomiarów na mapie oraz numerycznego modelu terenu w jedną zbiorczą pozycję o nazwie „Analizy”. Przyjęte modyfikacje mają na celu poprawę użyteczności serwisu oraz umożliwienie szerszego dostępu do danych.