Powrót

16.07.2019 Wszystkie powiaty z Podlaskiego publikują już informacje o uzbrojeniu terenu

Podlaskie to pierwsze województwo, w którym wszystkie powiaty udostępniają już informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Aktualnie do usługi KIUT włączono już 208 powiatów, które przedstawiono na załączonej mapie. Inne szczegółowe informacje związane z usługą można znaleźć na stronie: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu

Procentowy udział powiatów udostępniających dane o uzbrojeniu terenu w odniesieniu do ogólnej liczby powiatów w danym województwie przedstawia załączony wykres.

Tuż za liderem pozostaje województwo świętokrzyskie (86 %), w którym już tylko 2 powiaty nie udostępniają informacji o uzbrojeniu terenu. Najmniejszy odsetek powiatów włączonych do usługi KIUT występuje w województwach łódzkim (25 %) i pomorskim (30 %)

Usługa KIUT jest podłączona na stałe w serwisie geoportal.gov.pl jako warstwa „Uzbrojenie terenu”. Dzięki warstwie można zobaczyć szczegóły związane z uzbrojeniem terenu na obszarach powiatów włączonych do usługi KIUT.