Powrót

16.07.2021 Nowelizacja rozporządzenia ws. standardów opublikowana

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie ws.  standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało opublikowane 16 lipca 2021 r.

Zmiany wprowadzane w projekcie rozporządzenia dotyczą w szczególności:

  1. ograniczenia tworzenia zbędnych dokumentów związanych z wymaganiem dokumentacji dotyczącej osnowy pomiarowej w sytuacji pomiaru metodą GNSS pojedynczych punktów niedostępnych do pomiaru bezpośredniego (np. narożnika budynku) – dodanie ust. 2a w § 5;
  2. wyłączenia konieczności przedstawiania służebności gruntowych na mapach klasyfikacyjnych;
  3. doprecyzowania § 40 w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi zgłoszonymi przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wykonawców prac, które ujawniły się na etapie stosowania przepisu.

Rozporządzenie wejdzie w życie 31 lipca 2021 r.