Powrót

16.09.2019 Prezentacje GUGiK podczas XXV Forum Teleinformatyki

Podczas XXV Forum Teleinformatyki  odbywającego się w dniach  26.09.19r.-27.09.19r., dobędzie się sesja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii „ Rola Informacji w Systemie Informacyjnym Państwa” . Sesja jest przewidziana drugiego dnia konferencji tj. 27.09.19r.  o godz. 9:00. W sesjach wystąpią dr hab. inż. Waldemar Izdebski Główny Geodeta Kraju oraz Dyrektorzy Departamentów w GUGiK tj.: Rafał Władziński Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach,

Jarosław Zembrzuski Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Adam Andrzejewski Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej.

Szczegółowa agenda dostępna jest na stronie : http://forumti.pl/?page_id=4527

Dla administracji państwowej i samorządowej przewidziana jest zniżka w wysokości 50%.

Link do rejestracji http://forumti.pl/?page_id=4527