Powrót

16.09.2021 Wizyta przedstawicieli FIG w GUGiK

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski przyjął 16 września 2021 r. Prezydent FIG Rudolfa Staigera i  Dyrektor Ekonomiczną FIG Louise Friis-Hansen. Delegacji Towarzyszyli przedstawiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich z Prezesem dr. hab. inż. Januszem Walo. Podczas spotkania omawiano zorganizowanie Kongresu FIG w 2022 r. w Polsce.

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wspólnie z Dyrektor Departamentu SWZ GUGiK Ewą Surmą prezentowali gościom zaawansowanie Polski w informatyzacji geodezji i uwalnianiu danych geoprzestrzennych.

Kongres FIG odbędzie się w Polsce po raz pierwszy. W Kongresach FIG uczestniczy zwykle ok. 1000 gości ze 120 krajów z całego świata. Jest to niezwykła okazja dla promocji Polski na arenie międzynarodowej. GUGiK wspiera SGP w organizacji Kongresu.

rys. 1. Zdjęcie przedstawia grupę uczestników spotkania stojących w sali konferencyjnej na tle ekranu z wyświetlonym serwisem www.geoportal.gov.pl. Od lewej stoją: Dyrektor Departamentu SWZ GUGiK Ewa Surma, Barbara Kosińska SGP, Prezydent FIG Rudolf Staiger, Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Prezes SGP dr hab. inż. Januszem Walo,Dyrektor Ekonomiczna FIG Louise Friis-Hansen, Ludmiła Pietrzak SGP.

rys. 2. Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania siedzących przy stołach w sali konferencyjnej.