Powrót

16.10.2019 Nowe funkcje w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

W ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dodano dwie nowe funkcje ułatwiające przeglądanie oraz kontrolę zgłoszonych do ewidencji usług danych przestrzennych.

  1. Pierwsza z nich jest dostępna po kliknięciu na niebieską ikonę o kształcie oka i pozwala na uruchomienie mapy geoportalu z podłączoną już wybraną usługą. Funkcjonalność dotyczy wszystkich usług przeglądania.
  2. Dostęp do drugiej funkcji umieszczony jest pod ikoną  i umożliwia wygenerowanie raportu z walidacji danej usługi. Funkcjonalność jest dostępna wyłącznie w stosunku do usług związanych z ewidencją gruntów i budynków.

Przykłady zastosowania nowych funkcji zostały przedstawione na załączonych ilustracjach.