Powrót

16.12.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 11 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k
dla obszaru 11 powiatów.

 

Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zleceń Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii :

  • województwo lubelskie: chełmski, opolski,
  • województwo lubuskie: zielonogórski,
  • województwo opolskie: kędzierzyńsko-kozielski,
  • województwo pomorskie: słupski,

oraz w ramach zleceń Urzędów Marszałkowskich:

  • województwo kujawsko-pomorskie: lipnowski,
  • województwo lubelskie: puławski,
  • województwo lubuskie: słubicki,
  • województwo pomorskie: nowodworski,
  • województwo warmińsko-mazurskie: mrągowski,
  • województwo zachodniopomorskie: kołobrzeski.

 

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia obszary powiatów objętych aktualizacją zbiorów danych BDOT10k.

Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania→Topografia→Baza Danych Obiektów Topograficznych

 

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla fragmentu powiatu kołobrzeskiego w Portalu BDOT10k oraz w usłudze Baza Danych Obiektów Topobraficznych.

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.

Rys. 3 Ilustracja przedstawia lokalizację wtyczki BDOT10k_GML_SHP w repozytorium wtyczek programu QGIS.