Powrót

16.11.2020 Rozszerzone linkowanie do mobilnej wersji Geoportalu

Funkcja „Link do aplikacji mobilnej” została rozszerzona o dodatkowe hiperłącze, które umożliwia zobaczenie aktualnego zasięgu mapy w wersji mobilnej Geoportalu. Aktualnie po uruchomieniu funkcji możliwe jest dwojakie uruchomienie wersji mobilnej Geoportalu, tj.:

  1. Na urządzeniu mobilnym po zeskanowaniu kodu QR;
  2. W aktualnym oknie przeglądarki internetowej po kliknięciu linku.