Powrót

16.12.2021 Nowa usługa WMS „Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” utworzyliśmy kolejną pozycję oznaczoną jako „Główny Inspektorat Ochrony Środowiska”  i dodaliśmy w niej nową usługę WMS prezentującą zakłady produkcyjne, które stwarzają zagrożenie poważnej awarii przemysłowej. Nowa usługa dostępna jest pod adresem:

https://wody.gios.gov.pl/arcgis/services/Seveso/Seveso/MapServer/WMSServer.

 

Do warstwy „Główny Inspektorat Ochrony Środowiska”  przenieśliśmy również już istniejącą usługę  obrazującą pokrycie terenu  „Corine Land Cover 2018”.

Zrzut ekranu ze strony geoportal.gov.pl przedstawiający widok nowej usługi WMS.