Powrót

17.01.2020 Warstwa danych archiwalnych w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy grupę warstw „Dane archiwalne”, a w niej podgrupy „Ortofotomapa” oraz „Dane topograficzne” przedstawiające archiwalne dane przestrzenne.

 

W przypadku ortofotomapy można ją oglądać według wybranej przez użytkownika daty. Należy rozwinąć menu przy warstwie „Standardowa” (kliknąć symbol  wyświetlany po ustawieniu kursora na nazwie warstwy), a następnie wybrać „Pasek czasu” tak, jak na załączonej ilustracji. Przesunięcie suwaka w „Pasku czasu” spowoduje wczytanie ortofotomapy aktualnej dla wybranej daty. Przykładowe opracowania przedstawiliśmy na załączonych ilustracjach.