Powrót

17.03.2020 Już ponad 310 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już ponad 310 powiatów.

Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są powiaty: warszawski-zachodni, górowski oraz tatrzański. Na załączonym wykresie przedstawiono statystykę wykorzystania usługi w 10 przodujących jednostkach. Systematycznie rośnie również liczba zapytań kierowanych do rejestru PESEL. Od początku marca średnia dzienna liczba zapytań wynosi ponad 4 700. Z usługi skorzystano już łącznie ponad 124 000 razy.

Procentowy udział powiatów komunikujących się z PESEL w poszczególnych województwach przedstawia załączony wykres.

Niestety jeszcze 2 firmy (Intergraph i ESRI) nie dostosowały w pełni swojego oprogramowania do udostępnionej 25 października 2019 r. komunikacji z PESEL, przez co użytkownicy tych systemów nie mogą korzystać z tej przydatnej funkcjonalności. W ostatnim czasie do grona firm, które wdrożyły w swoim systemie interfejs do komunikacji z rejestrem PESEL dołączyła firma Geobaza.