Powrót

17.03.2021 Ortofotomapa standardowa – dostępna w usłudze WCS

Opublikowaliśmy usługę WCS dotyczącą ortofotomapy standardowej. Usługa jest dostępna pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WCS/StandardResolution

Usługa WCS (Web Coverage Service) – jest usługą pobierania danych przestrzennych, zapisanych w modelu rastrowym, jak np. ortofotomapa czy dane numerycznego modelu terenu. Wykorzystując usługę WCS użytkownik pobiera dane w postaci rastra, który dalej może wykorzystywać zgodnie ze swoimi potrzebami.

Przykładowe pobranie fragmentu ortofotomapy dostępne jest tutaj.

Szczegóły dotyczące usług WCS publikowanych przez GUGiK są dostępne na stronie Geoportalu pod adresem: https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-sieciowa-wcs

W celu pobrania danych można skorzystać z dowolnego oprogramowania posiadającego funkcję klienta WCS, np. QGIS.

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnych usług WCS.