Powrót

17.03.2022 Wytyczne do wykonywania prac fotogrametrycznych

Na stronie internetowej BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaktualizowaliśmy wytyczne dotyczące realizacji prac fotogrametrycznych, których celem jest wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy.

Wytyczne są dostępne pod adresem: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/prace-geodezyjne - „Wytyczne do prac fotogrametrycznych”.


Ilustracja przedstawia zrzut ekranu ze strony BIP GUGiK z zaznaczonym miejscem, w którym publikowane są wytyczne.