Powrót

17.03.2023 Rusza przetarg na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze kraju

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze kraju (obiekt 4737 zakres 2-4). Zamówienie zostało podzielone na 3 części obejmujące:

  • część 1 – obiekt 4737 zakres 2 – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz części województw:  kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego i lubelskiego;
  • część 2 – obiekt 4737 zakres 3 – województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz części województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i śląskiego;
  • część 2 – obiekt 4737 zakres 4 – województwa: dolnośląskie, opolskie oraz części województw: lubuskiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Przedmiot zamówienia na każdej z części obejmuje: wykonanie przeglądu i konserwacji punktów podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze opracowania, zaprojektowanie nowych lokalizacji punktów w miejsce punktów zniszczonych, zajęcie stanowiska do opisu projektu technicznego opracowanego w ramach realizacji prac na ob.4737 cz.1 (wykonanego w 2022 r.), który określa rodzaj i sposób wykonania pomiarów, metodę wyrównania podstawowej osnowy wysokościowej uwzględniającą wyniki pomiarów precyzyjnej niwelacji geometrycznej jak i niwelacji satelitarnej oraz  przedstawienie własnych rozwiązań dotyczących stabilizacji, pomiaru i wyrównania podstawowej osnowy wysokościowej, popartych wykonaniem wcześniej analiz. W ramach prac przewidziane jest również wykonanie pomiarów testowych niwelacji satelitarnej na kilku punktach wewnątrz opracowywanych poligonów niwelacyjnych.  

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia obszar Polski z przebiegiem linii niwelacyjnych planowanych do opracowania w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego, w podziale na zakresy.

Termin składania ofert mija 19 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną wybraną część zamówienia. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na platformie eZamawiający, pod adresem: https://gugik.ezamawiajacy.pl/pn/gugik/demand/notice/public/88518/details.