Powrót

17.04.2020 Główny Geodeta Kraju zaskarża postanowienie Prezesa UODO

Główny Geodeta Kraju kwestionując stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaskarżył wydane przez niego postanowienie z 6 kwietnia 2020 r., zobowiązujące Głównego Geodetę Kraju do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych oraz nakazujące zaprzestania ich publikowania na portalu internetowym www.geoportal.gov.pl do czasu wydania decyzji administracyjnej. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Główny Geodeta Kraju wniósł ponadto o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu rozstrzygnięcia skargi.