Powrót

17.04.2020 Pozwolenia na budowę w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń” udostępniającą lokalizację oraz informacje o wnioskach, decyzjach i zgłoszeniach w sprawach budowlanych. Publikowane informacje będą aktualizowane w oparciu o dane źródłowe dostępne na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Nowa warstwa jest domyślnie wyłączona, aby ją włączyć należy w drzewku warstw rozwinąć grupę „Dane innych instytucji”, a następnie podgrupę „Główny Urząd Nadzoru Budowlanego”.

Na starcie informacje prezentowane są w zgrupowaniach wojewódzkich, powiatowych, a potem już w postaci konkretnych działek, dla których złożono wniosek, zgłoszenie lub wydano decyzję. Po kliknięciu w wybraną działkę użytkownik uzyska dostęp do wszystkich informacji udostępnianych przez GUNB, w tym:

  • Numeru ewidencyjnego zgłoszenia nadanego w urzędzie
  • Daty wpływu dokumentu do urzędu
  • Nazwy i adresu organu administracji architektoniczno-budowlanej
  • Informacji dotyczących zamierzenia budowlanego
  • Informacji dotyczących działki budowlanej
  • Danych dotyczących projektanta
  • Informacji o wniesieniu sprzeciwu