Powrót

17.05.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca 2021 r. ankiet wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych utrzymuje się w województwach pomorskim i śląskim, gdzie odpowiednio 61% i 59% operatów zostało przyjętych do zasobu w postaci elektronicznej.

Aktualny stan wdrożenia we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.

Jak widać na podstawie całościowej informacji z 4 miesięcy 2021 r., z przyjętych 374757 operatów już 132958 operatów było w postaci elektronicznej, co stanowi 35% ogólnej liczby przyjętych operatów.

Obowiązek stosowania operatów elektronicznych został wprowadzony nowym rozporządzenie ws. standardów geodezyjnych, od 22 sierpnia 2021 r., przy czym do 31 grudnia 2021 roku dopuszcza się jeszcze przekazywanie operatów tradycyjnych.

Już jutro, 18 maja 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się otwarta wideokonferencję poświęconą omówieniu praktycznych aspektów wchodzącego w życie 31 maja 2021 r. nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które ma duży związek z funkcjonowaniem operatów w postaci elektronicznej i na które serdecznie Państwa zapraszamy.

https://us02web.zoom.us/j/85418841952?pwd=dnlYYnlyOGt6bFpoZVduNUdaYUFGUT09