Powrót

17.05.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 28 maja 2021 r.

 

Projektowane rozporządzenie realizuje delegację ustawową wynikająca z Prawa geodezyjnego i kartograficznego z uwzględnieniem utrzymania właściwego stanu aktualności danych oraz nowoczesnych metod prezentacji i udostępniania danych.