Powrót

17.06.2019 Dane adresowe z PRG dostępne w paczkach gminnych

W serwisie www.geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Dane do pobrania”  udostępniono zbiory danych ze wszystkich gmin dotyczące  adresów i ulic. Dane generowane są z rejestru PRG, a interfejs do pobierania dostępny jest w podgrupie „Państwowy Rejestr Granic” dzięki nowej warstwie „Adresy i ulice wg gmin”. Warstwa oferuje możliwość pobrania paczek danych z adresami ulicami. Paczka danych zawiera spakowane pliki SHP (ShapeFile) z danymi w obrębie jednej gminy.

Dane są dostępne bez żadnych ograniczeń dla wszystkich użytkowników. Aby pobrać dane należy przy włączonej widoczności niniejszej warstwy kliknąć w obszarze wybranej gminy, a następnie na link umożliwiający pobranie pliku.