Powrót

17.07.2019 Wręczenie nagród w konkursie na aplikację wykorzystującą usługi KIEG i ULDK

Autorzy najlepszych prac nagrodzonych w konkursie na przygotowanie aplikacji lub serwisu internetowego wykorzystującego możliwości usług sieciowych KIEG i ULDK odebrali statuetki i dyplomy. Laureaci rywalizacji ogłoszonej przez Głównego Geodetę Kraju zaprezentowali również nagrodzone prace Wojewódzkim Inspektorom Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Geodetom Województw.

Laureaci konkursu

Kategoria: ogólnie dostępna aplikacja bądź serwis internetowy

I miejsce: GIS SUPPORT Sp. z o.o.

II miejsce: EnviroSolutions Sp. z o.o.

 

Kategoria: komercyjna aplikacja bądź serwis internetowy

I miejsce : Softline Plus

II miejsce: GISPartner Sp. z o.o.

Szczegółowe opisy zgłoszonych prac konkursowych:

GIS SUPPORT Sp. z o.o.

Wtyczka QGIS https://gis-support.pl/wyszukiwarka-dzialek-ewidencyjnych-uldk-gugik/

kod do wtyczki https://github.com/gis-support/wyszukiwarka-gugik-uldk

Celem wtyczki jest umożliwienie łatwego wyszukiwania działek ewidencyjnych poprzez usługę ULDK w środowisku otwartego oprogramowania QGIS. Obecnie wtyczka ma:

  • wyszukiwarkę po podaniu w formularzu nazwy województwa, powiatu, gminy itd.
  • wyszukiwarkę po współrzędnych
  • wyszukiwarkę po identyfikatorze działki

EnviroSolutions Sp. z o.o.

Wtyczka do programu QGIS 3. Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych

Wtyczka pozwala na wyszukiwanie geometrii granic działek katastralnych, obrębów, gmin, powiatów i województw. Wyszukiwanie danych jest realizowane przez usługę ULDK udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

QGIS:  https://www.envirosolutions.pl/qgisplugins/plugins.xml

Link do plików wtyczki: https://www.envirosolutions.pl/qgisplugins/uldk_gugik.zip

Repozytorium kodu: https://github.com/envirosolutionspl/uldk

Softline Plus

Usługi sieciowe C-GEO, które integrują dane przestrzenne dostępne w trybie online z mapą cyfrową wyświetlaną i edytowaną lokalnie w aplikacji, pochodzącą ze skalibrowanych rastrów, danych wektorowych, obiektowych, referencyjnych (pochodzących z innych map C-GEO). Warunkiem integracji jest wybór właściwego układu współrzędnych (1965, 2000, 1992) w C-GEO. Pasek narzędziowy Usługi sieciowe zawiera nowe i rozbudowane, a dostępne wcześniej w C-GEO funkcje Krajowej Integracji, ULDK, klienta WMS, dostęp do portali geodety, geoportali powiatowych, generator szkicu orientacyjnego, wywołanie okna Google Maps zintegrowanego z mapą C-GEO.

film opisujący usługę:   https://www.youtube.com/watch?v=iyvX4LfD650

GISPartner Sp. z o.o.

Aplikacja e-BOK (elektroniczne biuro obsługi klienta) wykonana w ramach projektu „Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK” dla Zamawiającego: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja zbudowana jest w oparciu o oprogramowanie standardowe iMap eServicePlatform oraz iMapLite.

Aplikacja została wdrożona w środowisku produkcyjnym systemu ISOK. Składa się z kilkudziesięciu formularzy umożliwiających zewnętrznym interesariuszom (zarówno osobom fizycznym, jak i instytucjom) składanie wniosków, pism oraz przekazywanie informacji do PGWWP. Użytkownicy są autoryzowani poprzez profil zaufany.

W systemie wykorzystane zostały usługi Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów w celu pozyskania z poziomu kontrolki mapowej danych dla wskazanej działki ewidencyjnej, co ma bardzo istotne znaczenie w precyzowaniu przedmiotu składanego pisma lub wniosku.

Galeria zdjęć: