Powrót

17.07.2020 Zakończona piąta sesja szkoleń w ramach Projektu POWER

Już ponad 200 przedstawicieli administracji przeszkoliliśmy w pięciu zorganizowanych dotąd sesjach szkoleniowych Projektu POWER. W zakończonym właśnie cyklu, 13-17 lipca 2020 r.,  wzięło zdalnie udział 40 osób. Szkolenia „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” są realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W lipcu 2020 roku odbędzie się jeszcze jedna sesja. Rozpoczęliśmy już też rejestrację na terminy sierpniowe. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/

W ramach warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl i możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa oraz w oprogramowaniu QGiS.