Powrót

17.08.2021 Stan wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w powiatach

Województwo pomorskie stało się liderem we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH. W województwie tym 19 z 20 powiatów zakończyło wdrożenie układu PL‑EVRF2007-NH do zbioru osnów szczegółowych. W całym kraju 221 powiatów wdrożyło układ wysokościowy PL‑EVRF2007‑NH, w 100 powiatach trwają prace wdrożeniowe, a 59 powiatów przygotowuje się do ich rozpoczęcia.

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można na bieżąco monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeśli więc organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej lub jest w trakcie prac wdrożeniowych, a nie jest to widoczne na warstwie, wówczas prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.