Powrót

17.08.2021 Wsparcie finansowe we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH dla kolejnych powiatów

W ostatnim miesiącu zostało podpisanych kolejnych 5 porozumień z Głównym Geodetą Kraju w zakresie pomocy finansowej we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zakończone zostały prace wdrożeniowe objęte Porozumieniem z Miastem Gdynia. Prace objęte porozumieniami z Głównym Geodetą Kraju są realizowane w 38 powiatach.

rys1

Wsparcie merytoryczne udzielane jest wszystkim powiatom, które zwrócą się z prośbą o pomoc w przygotowaniu założeń oraz dokumentacji technicznej wdrożenia nowego układu wysokościowego na terenie powiatu. Główny Geodeta Kraju udziela także wsparcia finansowego polegającego na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac. Na pomoc finansową w latach 2020-2021 zaangażowaliśmy ponad 3,8 mln zł.

rys2