Powrót

17.09.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 5 miast o łącznej powierzchni 647 km2. Opracowaniu podlegał obszar miast:

 • Tarnobrzeg  (woj. podkarpackie),
 • Sandomierz (woj. świętokrzyskie),
 • Sanok (woj. podkarpackie),

dla których wykonano:

 • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m,
 • ortofotomapa o pikselu 0.10 m,
 • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

oraz miast:

 • Kielce (woj. świętokrzyskie),
 • Białystok (woj. podlaskie),

dla których wykonano:

 • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.05 m,
 • ortofotomapa o pikselu 0.05 m,
 • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 7 i 8 zamówienia z 2021 r.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający Pałac Branickich w Białymstoku w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla miasta Białegostoku