Powrót

17.10.2019 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w ZSIN

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach 16 października 2019 r. został wzbogacony o warstwę „Zagospodarowanie przestrzenne” bazującą na usłudze „Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego”, która udostępnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez jednostki samorządu gminnego. Aktualnie w usłudze dostępnych jest ok. 50% wszystkich obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

Użytkownicy uzyskali dzięki temu dodatkową warstwę informacyjną, która pozwala przeglądać otoczenie oglądanej w portalu działki bez konieczności wykorzystywania dodatkowych portali mapowych. Od dłuższego czasu tożsama usługa podłączona jest również w serwisie geoportal.gov.pl pod nazwą „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

Przykładowe dane przestrzenne udostępniane w ramach przedstawionej usługi zostały przedstawione na załączonej ilustracji.