Powrót

17.11.2021 Wzrost liczby operatów elektronicznych

W listopadzie 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej wzrosła w stosunku do  poprzedniego miesiąca. W październiku 2021 r. do zasobu przekazano 53% operatów w postaci elektronicznej.

Rys.1 Wykres słupkowy przedstawiający operaty wpływające do PZGiK w formie elektronicznej od stycznia do września 2021 r. W styczniu 30 % operatów wpływało w formie elektronicznej, w lutym - 33%, w marcu - 37%, w kwietniu - 41%, w maju - 41%, w czerwcu - 44%, w lipcu - 47%, w sierpniu - 49%, we wrześniu - 52%, w październiku 53%.

Przypominamy, że zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonawcy prac geodezyjnych mogą przekazywać operaty techniczne w postaci papierowej tylko do dnia 31 grudnia 2021 r.  Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. wszystkie operaty techniczne muszą być przekazywane w postaci elektronicznej (plik PDF).