Powrót

17.12.2019 Nowa funkcjonalność w usłudze NMT

W usłudze NMT (https://services.gugik.gov.pl/nmt) udostępniliśmy nową funkcjonalność pozwalającą na wyznaczenie wysokości dla listy punktów. Jest to uzupełnienie podstawowej funkcji zwracającej wysokość dla pojedynczego punktu. Wywołanie usługi pozwoli zoptymalizować zapytania dla większej grupy punktów, bez konieczności wykonywania wielu zapytań elementarnych.

 

Przykładowe zapytanie, które dla wskazanej listy punktów zwraca zbiór z przypisanymi wysokościami przedstawiono poniżej.:

https://services.gugik.gov.pl/nmt/?request=GetHByPointList&list=563800 243490,563950 243490,563950 243400,563800 243400

Ze wszystkimi szczegółami funkcjonowania usługi można zapoznać się na stronie: https://services.gugik.gov.pl/nmt.