Powrót

17.12.2021 Nowe zestawienia zbiorcze danych ewidencji gruntów i budynków

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, przygotowane zostały nowe formularze zestawień zbiorczych danych ewidencji gruntów i budynków.

Rys1: Ilustracja przedstawia zrzut ekranu prezentujący część formularza zbiorczego zestawienia danych ewidencji gruntów i budynków.

Nowe sprawozdania będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku i są dostępne do pobrania pod adresem: https://opendata.geoportal.gov.pl/ZestawieniaZbiorczeEGiB/2022/Wzorzec/Zestawienia_zbiorcze.xlsm