Powrót

17.12.2021 Publikacja nowego modelu quasi-geoidy

W zasobach sieciowych serwisu geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowy model quasi‑geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH, opracowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju. Autorem nowego modelu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, którego praca - zgodnie z określonymi w Regulaminie Konkursu kryteriami - otrzymała największą liczbę punktów.

Aktualnie obowiązujący model stosowanej quasi-geoidy znajduje się pod nazwą: „model quasi-geoidy-geoid2011-PL-EVRF2007-NH.txt” w lokalizacji http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych.

Ilustracja przedstawia zwycięski model odstępów quasi-geoidy od elipsoidy odniesienia na obszarze obejmującym teryturium Polski.

Zachęcamy do weryfikacji i testowego wykorzystania nowego modelu quasi-geoidy. Wszelkie spostrzeżenia i uwagi powstałe w wyniku analizy lub praktycznego zastosowania nowego modelu quasi-geoidy prosimy kierować na adres: gugik@gugik.gov.pl  do 31 marca 2022 r. W kolejnym kroku nowy model quasi-geoidy zostanie przyjęty jako obowiązujący dla obszaru Polski.