Powrót

17.12.2021 Zgłoszenia prac geodezyjnych

Z ankiety przeprowadzonej przez GUGiK wynika, że 92% prac geodezyjnych zgłoszonych w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2021 r.  stanowią zgłoszenia elektroniczne.

Wykres przedstawia liczbę zgłoszonych prac geodezyjnych w okresie styczeń - listopad 2021 r.: wszystkie - 1 148 891, elektronicznie - 1 058 336.

Do końca listopada 2021 r. jeszcze 7 powiatów nie rozpoczęło przyjmowania za pośrednictwem usług sieciowych zgłoszeń prac geodezyjnych w formie elektronicznej.

Przedstawia wykaz powiatów, które do 30 listopada 2021 r. nie uruchomiły modułu do przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych: 0606 krasnostawski, 0664 Zamość, 1409 lipski, 2001 augustowski, 2013 wysokomazowiecki, 2469 Katowice, 2475 Sosnowiec.