Powrót

18.02.2021 23 sesja szkoleniowa w projekcie POWER zakończona

W zakończonej 18 lutego 2021 r. sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 40 osób. Było to drugie w cyklu szkolenie przygotowane dla chcących poznać podstawy IIP. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER ponad 840 pracowników administracji państwowej i samorządowej.

W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl i możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/.