Powrót

18.03.2021 Prezentacja GUGiK podczas webinarium EuroGeographics

W ramach cyklicznych spotkań członków stowarzyszenia EuroGeographics 18 marca 2021 r. odbyło się międzynarodowe webinarium zatytułowane „Providing online 3D data”. Podczas spotkania reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii Aleksandra Górska przedstawiła prezentację związaną z tematem spotkania. Rozpoczęła od pokazania udostępnianych przez GUGiK danych 3D: numerycznego modelu terenu (NMT) czy danych pomiarowych LIDAR. W dalszej części zaprezentowała serwis www.geoportal.gov.pl, dzięki któremu poprawiła się konkurencyjność przedsiębiorstw oraz zwiększyła się wiedza i znaczenie danych przestrzennych w Polsce. Przedstawiła możliwość pobierania danych 3D bezpośrednio z Geoportalu oraz możliwość dokonywania podstawowych analiz w oparciu o prezentowane w nim dane. Zachęciła także do odwiedzania kanału Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na YouTube, gdzie można zapoznać się z filmami instruktażowymi np. na temat przeglądania chmury punktów. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników, którzy na koniec zadawali pytania m.in. o to kto korzysta z danych 3D i jak często aktualizujemy dane.