Powrót

18.03.2022 Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W formie wideokonferencji 17 marca 2022 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.

Tematem wiodącym posiedzenia było: „Finansowanie i organizacja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej”.

Zrzut ekranu z aplikacji ZOOM (programu do prowadzenia telekonferencji). Po lewej stronie na jasnoszarym tle agenda Posiedzenia PRGiK. Po prawej stronie zdjęcie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego, Inspektor nadzoru GiK woj.łódzkiego Wojciech Dyakowski, Przewodniczącego PRGiK prof. dr hab. inż. Zdzisława Kurczyńskiego i Geodeta woj. Wielkopolskiego Hanna Mierzwiak.

Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego, w której wykazał, że kluczowe przychody Służby Geodezyjnej i Kartograficznej pochodzą z udostępniania materiałów zasobu. Główny Geodeta Kraju podkreślił, że informatyzacja geodezji przyczyniła się do usprawnienia pracy administracji, ale niestety mało osób chce pracować w urzędach.

Następnie Geodeta Województwa Wielkopolskiego Hanna Mierzwiak przedstawiła prezentację, w której skupiła się na zagadnieniu związanym z organizacją Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Wskazała propozycje zmian w ustawie dotyczące geodety powiatowego.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Łódzkiego Wojciech Dyakowski zwrócił uwagę m. in. na problemy kadrowe, z którymi borykają się urzędy na różnych szczeblach.

Natomiast Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Pomorskiego Andrzej Żylis wskazując potrzebę przebudowy Służby GiK przedstawił koncepcję jej nowej organizacji, sygnalizując jednocześnie opór administracji przed nowymi rozwiązaniami.

Przedstawiciel Lokalnego Stowarzyszenia Geodezyjnego Krzysztof Szczepanik w swoim wystąpieniu postulował zmianę nazwy administracji geodezyjnej np. na Urząd Katastralny.

W dalszej części posiedzenia przyjęto plan pracy PRGiK na 2022 r., który przedstawia się następująco:

  1. Finansowanie i organizacja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
  2. Odpowiedzialność geodetów uprawnionych i wykonawców prac geodezyjnych w zawiązku z wykonywanymi pracami, oraz rola organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
  3. Wnioski z przeprowadzonych prac legislacyjnych w zakresie gik na przyszłe działania związane z usprawnieniami jej funkcjonowania.
  4. Możliwości uczestnictwa branży geodezyjnej i kartograficznej w rozwoju sektora kosmicznego w Polsce oraz współpraca geodezji cywilnej i wojskowej.

Kolejne obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano na 30 czerwca 2022 r., podczas których będzie poruszany temat: „Odpowiedzialność geodetów uprawnionych i wykonawców prac geodezyjnych w zawiązku z wykonywanymi pracami, oraz rola organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego”.