Powrót

18.05.2021 Blisko 2100 osób uczestniczyło w wideokonferencji dotyczącej praktycznych aspektów rozporządzenia w sprawie PZGiK oraz prezentacji projektu rozporządzenia w sprawie EGiB

Ponad 5 godzin trwało otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkanie, które odbyło się 18 maja 2021 r. W pierwszej części konferencji Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski przedstawił informacje o procesie legislacyjnym, a szczegółowo zaprezentował kluczowe zapisy rozporządzenia w sprawie PZGiK. Natomiast przedstawiciele firm informatycznych Krzysztof Borys z firmy GEOBID sp. z o.o. oraz Zbigniew Malinowski z firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o. pokazali m.in. sposób podpisywania operatów elektronicznych w ich systemach. Pierwszą część konferencji zakończyła seria pytań od jej uczestników i dyskusja dotycząca rozporządzenia w sprawie PZGiK, a w szczególności aspektów technicznych dotyczących przekazywania operatów do zasobu. W drugiej części wideokonferencji, która była poświęcona poddanemu właśnie konsultacjom społecznym projektowi rozporządzenia w sprawie EGiB,  Główny Geodeta Kraju zaprezentował najważniejsze zapisy, jakie w nim wprowadzono. Wideokonferencję zakończyła ożywiona dyskusja z przedstawicielami różnych środowisk geodezyjnych.