Powrót

18.06.2021 41 geodetów zdobyło uprawnienia zawodowe

Kolejne egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1, 2, 4 i 5, odbyły się 15 - 18 czerwca 2021 r. Do tej sesji przystąpiło łącznie 70 osób.

Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.

Część ogólną zdawało 70 osób, zdały 62 osoby;

Część szczegółową zdawały 62 osoby, zdało 48 osób

W egzaminach ustnych wzięło udział 48 osób, zdało 41 osób.

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 41 osób.

 

Kolejne egzaminy odbędą się w dniach 20 - 23 lipca 2021r.