Powrót

18.06.2021 O działaniach GUGiK w rocznym raporcie EuroGeographics

Ukazał się Raport Roczny 2020 EuroGeographics, w którym można przeczytać o działaniach podejmowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ubiegłym roku.

Rys. 1

EuroGeographics jest Stowarzyszeniem europejskich agencji geodezyjnych, kartograficznych
i katastralnych. Reprezentuje ponad 60 organizacji z 46 krajów.

Ze strony Polski członkiem EuroGeographics jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Przedstawiciele GUGiK aktywnie uczestniczą w inicjatywach i projektach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Rys