Powrót

18.07.2019 Rosną statystyki wykorzystania komunikacji powiatowych systemów EGiB z EKW

Każdego dnia notujemy już ok. 1500 zapytań z powiatowych systemów EGiB kierowanych do EKW. Taka liczba zapytań świadczy o dużej przydatności uruchomionej funkcjonalności, a rosnąca liczba powiatów wykorzystujących funkcjonalność sprawia, że liczba wywołań stale rośnie. Na załączonym wykresie przedstawiono średnią dzienną liczbę wywołań omawianej funkcjonalności w 10 przodujących powiatach.

Aktualnie z komunikacji między rejestrami EGiB i EKW korzysta już 237 powiatów, które zostały przedstawione na załączonej mapie. Natomiast na wykresie można zobaczyć procentowy udział powiatów korzystających opisanej komunikacji w odniesieniu do ogólnej liczby powiatów w danym województwie.