Powrót

18.08.2021 Analizy bazy BDOT10k dostępne w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiliśmy nowe narzędzie „Wyszukiwanie obiektów” pozwalające na wyszukiwanie wybranych obiektów z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz wyświetlanie ich na mapie (analogia funkcjonalna zbliżona do portalu https://bdot10k.geoportal.gov.pl). Nowa funkcjonalność jest dostępna w pozycji „ANALIZY” menu głównego, co przedstawia poniższa ilustracja.

Ilustracja przedstawiajaca zrzut ekranu z Geoportalu z zaznaczonym miejscem w menu głównym, w którym jest dostępna nowa funkcjonalność.

Obecnie funkcjonalność umożliwia przeprowadzanie analiz bazy BDOT10k poprzez utworzenie prostych warunków selekcji w zakresie:

  • wyboru warstwy (spośród dostępnych warstw BDOT10k),
  • wyboru zakresu przestrzennego (narysowanie obszaru na mapie lub wybrania jednostki podziału administracyjnego),
  • ustalenie warunku atrybutowego (utworzenie dokładniejszych filtrów pozwalających na zawężenie wyników wyszukiwania).

Mając zdefiniowane warunki selekcji należy uruchomić opcję „Wykonaj zapytanie”, a po chwili pojawi się wynik analizy. Z wyniku selekcji możemy przejść do widoku dowolnego obiektu korzystając z „lupy” przy wybranym elemencie z listy.

Funkcjonalność będzie w najbliższym czasie rozbudowywana przynajmniej do osiągnięcia pełnej funkcjonalności portalu https://bdot10k.geoportal.gov.pl.