Powrót

18.08.2021 Podpisano umowę na pomiar osnowy magnetycznej kraju

16 sierpnia 2021 r. została zawarta umowa na pomiar fundamentalnej i bazowej osnowy magnetycznej kraju wraz z opracowaniem wyników.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

  • stabilizacja 3 punktów wiekowych,
  • wykonanie pomiarów elementów pola magnetycznego: deklinacji, inklinacji i wektora całkowitego natężenia pola na wszystkich punktach osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej ,
  • wykonanie pomiarów deklinacji magnetycznej na 10 punktach osnowy magnetycznej klasy bazowej,
  • uaktualnienie opisów topograficznych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.

Prace wykona Instytut Geodezji i Kartografii. Termin zakończenia prac przypada na 30 listopada 2021 r.

Ilustracja przedstawia mapę Polski z punktami osnowy magnetycznej zaplanowanymi do pomiaru w ramach podpisanej umowy z IGiK.