Powrót

18.10.2021 Aktualizacja usług sieciowych dotyczących udostępniania danych osnowy geodezyjnej

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy dane dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, osnowy grawimetrycznej i magnetycznej, dostosowane do zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341).

Dane zostały przygotowane w postaci usług sieciowych zgodnych z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

Udostępnione dane uwzględniają zmianę klasyfikacji osnów geodezyjnych oraz zmodyfikowane typy stabilizacji punktów.

Ilustracja przedstawia warstwę przeglądania podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej w serwisie geoportal.gov.pl

Usługi sieciowe dotyczące osnów geodezyjnych dostępne są w grupie warstw „Specjalistyczne dane geodezyjne” pod pozycją „Osnowa geodezyjna”, oraz pod następującymi adresami:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/PodstawowaOsnowaGeodezyjnaPozioma

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/PodstawowaOsnowaGeodezyjnaWysokosciowa

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/OsnowaGeodezyjnaGrawimetryczna

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/OsnowaGeodezyjnaMagnetyczna