Powrót

18.10.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 5 miast o łącznej powierzchni 785 km2. Opracowaniu podlegał obszar miast:

  • Świnoujście (woj. zachodniopomorskie),
  • Włocławek (woj.  kujawsko-pomorskie),
  • Inowrocław (woj.  kujawsko-pomorskie),
  • Racibórz (woj.  śląskie),
  • Żywiec (woj.  śląskie),

dla których wykonano:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m,
  • ortofotomapa o pikselu 0.10 m,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 1, 2 i 5 zamówienia z 2021 r.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający tężnie solankowe w mieście Inowrocław w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla miasta Inowrocław