Powrót

18.11.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: bialskim, dębickim, pruszkowskim, sierpeckim, wejherowskim, puckim, zambrowskim, krośnieńskim oraz m. Krosno, m. Chorzów, m. Częstochowa i m. Świętochłowice w dniach 8-17 listopada 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Rys. 1 Ilustracja ukazująca graficznie mechanizm działania przekazywania zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. i od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 118 600 zawiadomień. Aktualnie zawiadomienia elektroniczne odbiera już 99 powiatów przedstawionych na załączonej mapie.

 

Rys. 2 Ilustracja przedstawiająca mapę polski zawierającą granice administracyjne województw i powiatów. Kolorem zielonym zostały zaznaczone powiaty, które uruchomiły odbieranie zawiadomień elektronicznych o zmianach w Księgach Wieczystych.