Powrót

18.11.2021 Udostępniliśmy archiwalne dane BDOT10k

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nową usługę sieciową WMS umożliwiającą pobranie archiwalnych danych BDOT10k w formatach GML oraz SHP dla każdego powiatu.

Adres usługi: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT10k/WMS/DaneArchiwalne

Usługa została podłączona także w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw Dane archiwalne --> Topografia --> BDOT10k.

Rys1: Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący usługę udostępniania danych archiwalnych BDOT10k.

Dane są przygotowane według stanu bazy BDOT10k na 31 grudnia dla lat: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Aby przeglądać lub pobrać dane prezentowane przez usługę można również skorzystać z dowolnego oprogramowania z funkcją klienta WMS, np. aplikacji QGIS.

Rys2: Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z aplikacji QGIS z wczytaną susługą WMS umożliwiającą pobranie archiwalnych danych BDOT10k dla poszczególnych powiatów.