Powrót

18.12.2019 Plany aktualizacji BDOT10k - aktualizacja

Zaktualizowaliśmy dostępną w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/ usługę związaną z planowanymi pracami dotyczącymi aktualizacji baz BDOT10k. W usłudze uaktualniliśmy statusy prac realizowanych przez Głównego Geodetę Kraju, jak i Marszałków Województw oraz dodaliśmy wstępną informację na temat planowanych prac do realizacji w latach 2020-2021 (ilustracja poniżej).

Nie uwzględniliśmy jeszcze planów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zostaną uzupełniona niezwłocznie po uzyskaniu informacji na ten temat.