Powrót

18.12.2020 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne o łącznej powierzchni ponad 1650 km2 opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmujące:

- zdjęcia lotnicze o GSD = 0.25 m

- ortofotomapa z pikselem 0.25 m

- numeryczny model terenu w formacie ARC/INFO ASCII GRID

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe dane:

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie geoportal.gov.pl. Zdjęcia lotnicze można pozyskać poprzez portal PZGIK lub składając stosowny wniosek.